MrCoin
MrCoin

MrCoin

Follow
Series

Trading

Kiến thức về trading, bao gồm chiến thuật, quản lý rủi ro và kiếm soát tâm lý

Articles in this series

PTKT 15/03/2023: Bitcoin BTC

Mar 15, 2023

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase) Khung năm (12M) Vẫn như nhận định 4/3/2023 Khung tháng (1M) Cấu trúc chính: tăng Giá chậm khối...

PTKT 15/03/2023: Bitcoin BTC
PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 10 năm
PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm
PTKT 11/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500
PTKT 11/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm
PTKT 07/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500