PTKT 28/02/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 28/02/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định cũ

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định cũ

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm

Giá vẫn ở trong khu vực OB giảm giá 3974.5 - 4034.25

Khung 4H

Giá đã test khối OB kháng cự trên khung 4H là 3974.5 - 3990.75 và có phản ứng giảm

Tuy nhiên tín hiệu từ MA 10 và MA 20 chưa được đẹp lắm khi hôm qua giá đã vượt qua MA 20 kha khá và MA 10 đang có dấu hiệu cắt lên trên MA 20

Ichimoku cũng vậy, đang có khả năng sẽ xuất hiện TK golden cross. Giá vẫn chưa gặp được kháng cự mây kumo.

Do đó mình vẫn sẽ chờ đợi thêm trước khi vào kèo short mình có chia sẻ trong nhận định hôm trước.