PTKT 28/02/2023: Bitcoin BTC

PTKT 28/02/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Xem lại nhận định gần đây nhất về BTC: link

Khung tháng (1M)

Xem nhận định này

Khung tuần (1W)

Về cấu trúc, xem nhận định này

Về đóng nến tuần trước, xem nhận định này

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính vẫn đang là tăng, giá cần đóng nến ngày dưới Key Level 21630 để phá cấu trúc này

Nhưng cấu trúc tăng phụ của đợt pump sau FUD Binance BUSD cách đây 2 tuần đã bị phá vỡ, giá đã tạo ChoCh nên mình có chia sẻ setup short trong nhận định hôm qua

Hôm qua giá đã râu lên khu vực cản OB 23840 - 25130 trên khung ngày rồi

Khung 4H

Khung 4H cũng có râu lên OB rồi giảm

Nhưng cũng giống như SPX, MA chưa cho tín hiệu đẹp để short: giá đang test hỗ trợ MA 100 và MA 200, 2 đường này vẫn khá bullish hướng lên. MA 10 đã golden cross MA 20 và giá chưa gặp được kháng cự MA 50.

Ichimoku: giá đang test kháng cự mây kumo, vẫn bearish là chính nhưng lại mới xuất hiện TK golden cross hôm qua. Nên short thì mình vẫn chờ đợi tiếp vậy.