PTKT 25/02/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 25/02/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Tháng 10/2022 vừa qua, giá gặp vùng hỗ trợ OB hình thành vào tháng 10/2020 và bật lên

Cấu trúc phụ: giảm, giá vẫn chưa đóng nến tháng được trên ngưỡng key level 3974.5

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng

Giá được đẩy lên để test khu vực kháng cự OB 4113 - 4282.75 trong những tuần vừa qua nhưng không vượt qua được. Tuần này giá đóng nến giảm khá mạnh.

Khung ngày (1D)

Trong những phân tích trước góc nhìn của mình về cấu trúc chính trên khung ngày vẫn là tăng.

Góc nhìn này bị ảnh hưởng bởi tâm lý thiên vị phe bò của mình. Khách quan mà nói thì giá đã có ChoCh (Change of Character) và phá vỡ cấu trúc tăng chính trên khung ngày vào ngày 9/2 và hiện tại đang trong xu hướng giảm tới các khu vực đáy cũ trên khung ngày để săn stoploss (thanh khoản).

Target short tiềm năng sẽ là ở dưới các đáy cũ là 3901.75 và 3788.5 do đây thường là những khu vực phe long đặt stoploss. Phe short muốn thoát lệnh thì cần đối ứng. 1 lệnh long bị stoploss sẽ phải market sell ở giá thấp, đó chính là vị thế đối ứng để phe short thoát lệnh short thông qua limit buy.

Khu vực entry short tiềm năng là vùng OB kháng cự 3974.5 - 4034.25 mới được xác nhận hôm qua.

Khối OB hỗ trợ ở ngay dưới là vùng 3900 - 3950 là khối OB chưa sử dụng (unmitigated) nên khả năng giá sẽ hồi lên 1 chút trên khung ngắn hơn (4H, 1H).

Khung 4H

MA: Giá liên tục nhận vùng MA 10 - MA 20 làm kháng cự, mình sẽ canh giá hồi lên khối OB kháng cự đoạn 3974.5 - 3990.75 để tìm kiếm cơ hội short xuống.

Chỗ này cũng có 1 kháng cự tiềm năng nữa hợp lưu là vùng tenkan - kijun của chỉ báo Ichimoku.

Khung 1H

Soi xuống khung 1H để bóp nhỏ vùng entry tiềm năng sẽ thấy có khối OB kháng cự 4013 - 4019. Nếu cũng view short, ace có thể đợi giá về đây và chờ đợi tín hiệu mẫu hình nến đảo chiều giảm để vào lệnh short.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!