PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

Mã chart Tradingview: ZT1! (2-year T-note futures trên sàn CBOT)

Do giá trái phiếu (hay còn gọi là inverted yield) tỷ lệ nghịch với lãi suất nên giá trái phiếu tỷ lệ thuận với các tài sản rủi ro (chứng, coin)

Khung năm (12M)

Cấu trúc chính: tăng tới tháng 1/2022 thì bị phá vỡ, tuy nhiên cần tạo LH LL để hình thành cấu trúc giảm

Giá đang test khối hỗ trợ Rejection Block (RB) hình thành trong năm 2006

Việc giá bật lên từ hỗ trợ dài hạn này trong những ngày vừa qua trùng hợp với biến SVB bên Mỹ (Fed có lí do cứu trợ, thị trường kỳ vọng áp lực bán trái phiếu sẽ giảm nên mua lên theo)

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: giảm, nhưng hiện tại giá đang ở trên key level của cấu trúc giảm này là 102'27'1. Nếu đóng nến tháng 3 trên ngưỡng này thì cấu trúc giảm sẽ bị phá vỡ. Tất nhiên, sẽ cần hình thành HH, HL để hình thành cấu trúc tăng.

Khối OB tăng giá trên khung tháng của trái phiếu đã được xác nhận. Nếu giá tăng từ đây thì vùng thân nến đen của tháng 2 chính là vùng gom hàng trái phiếu ngắn hạn.

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: giảm. Mặc dù giá tăng lại mạnh trong những ngày qua nhưng sẽ cần phải đóng nến trên key level 103'00'5 thì mới phá vỡ được cấu trúc giảm này.

Khung ngày (1D)

Cấu trúc giảm đã bị phá vỡ vào hôm thứ Năm tuần trước, trước khi có tin SVB. Tuy nhiên giá cần tạo HH HL để có cấu trúc tăng.

Đà tăng mạnh của giá trái phiếu Mỹ đã để lại 2 vùng Imbalance trên khung ngày.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!