PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 10 năm

PTKT 15/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 10 năm

Mã chart Tradingview: ZN1! (10-year T-note futures trên sàn CBOT)

Do giá trái phiếu (hay còn gọi là inverted yield) tỷ lệ nghịch với lãi suất nên giá trái phiếu tỷ lệ thuận với các tài sản rủi ro (chứng, coin)

Đối với các định chế tài chính huy động vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn (như các ngân hàng và quỹ đầu tư) thì lãi suất 10 năm ảnh hưởng nhiều tới hoạt động đầu tư, còn lãi suất 2 năm ảnh hưởng nhiều tới hoạt động huy động vốn và các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn.

Lãi suất ngắn hạn tăng cao so với lãi suất dài hạn khiến các định chế tài chính trên dễ bị kẹt thanh khoản, dễ dẫn tới phá sản. Do đó, người ta hay quan sát đường cong lợi suất (yield curve) là hiệu của lãi suất 2 năm trừ đi lãi suất 10 năm như một tín hiệu để xác định trước suy thoái.

Khung năm (12M)

Cấu trúc chính: tăng tới năm ngoái 2022 thì bị phá vỡ. Tuy nhiên, cần lập LH, LL thì mới hình thành cấu trúc giảm.

Giá mới test hỗ trợ RB hình thành từ năm 2006 rồi bật lên

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: giảm

Phía trên có vùng kháng cự RB chưa test

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giá đứt cấu trúc tăng vào tuần 13/2 nhưng vẫn chưa hình thành cấu trúc giảm do chưa tạo LL LH

Giá đang bị kẹt giữa 1 khối hỗ trợ RB và một khối kháng cự RB.

Khung ngày (1D)

Cấu trúc: giá đã hình thành cấu trúc tăng đối với giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Giá chạm khu vực kháng cự RB khung ngày giảm vào hôm qua. Ở dưới có hỗ trợ Imbalance và vùng hỗ trợ RB.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!