PTKT 15/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 15/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định ngày 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định ngày 11/3/2023

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng

Giá đang test khu vực hỗ trợ RB trên khung tuần

Nếu đóng nến tuần dưới key level 3868.25 sẽ hình thành cấu trúc giảm

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm

Giá đang test kháng cự OB