PTKT 15/03/2023: Bitcoin BTC

PTKT 15/03/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Giá chậm khối BB hỗ trợ của tháng 12/2017 rồi bật lên vào cuối năm ngoái

Cấu trúc phụ: giảm tới tháng 1/2023 thì bị phá vỡ. Tuy nhiên, chưa hình thành cấu trúc tăng phụ do chưa tạo được HH HL.

Tuần trước giá giảm mạnh về vùng OB hỗ trợ khung tháng rồi rút chân lên.

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Nếu hết tuần này (7h sáng thứ 2 tuần tới), giá đóng nến trên key level 24316 thì sẽ hình thành cấu trúc tăng trên chart Bitcoin USD trên Coinbase.

Cấu trúc phụ: tăng

Khu vực hỗ trợ OB: 19568.5 - 22600

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm tới thứ 2, 13/3 thì bị phá vỡ. Tuy nhiên, giá cần tạo HH, HL để có cấu trúc tăng

Hiện tại giá đang test kháng cự RB trên khung ngày là vùng 23841 - 25128

Ở dưới có 2 vùng Imbalance và 1 vùng RB hỗ trợ tiềm năng