PTKT 11/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

PTKT 11/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

Mã chart Tradingview: ZT1! (2-year T-note futures trên sàn CBOT)

Do giá trái phiếu (hay còn gọi là inverted yield) tỷ lệ nghịch với lãi suất nên giá trái phiếu tỷ lệ thuận với các tài sản rủi ro (chứng, coin)

Khung năm (12M)

Cấu trúc chính: tăng tới tháng 1/2022 thì bị phá vỡ

Hiện tại đang test khu vực hỗ trợ OB quan trọng trên khung năm hình thành từ năm 2006 (trước thềm khủng hoảng kinh tế 2007 - 2009).

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: giảm

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: giảm

Giá đang hồi về test các khu vực kháng cự

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm tới ngày 9/3 vừa rồi thì bị phá vỡ, nhưng giá cần tạo HH HL để hình thành cấu trúc tăng