PTKT 11/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 11/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định ngày 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm

Từ tháng 11 năm ngoái tới giờ giá vẫn chưa phá được cấu trúc giảm này khi chưa đóng được nến tháng trên Key Level 3974.5

Khung tuần (W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng

Giá đang test khu vực key level của cấu trúc tăng này

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm