PTKT 07/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

PTKT 07/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

Mã chart Tradingview: ZT1! (2-year T-note futures trên sàn CBOT)

Do giá trái phiếu (hay còn gọi là inverted yield) tỷ lệ nghịch với lãi suất nên giá trái phiếu tỷ lệ thuận với các tài sản rủi ro (chứng, coin)

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định ngày 4/3

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định ngày 4/3

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng, tuy nhiên diễn biến giá hiện tại đang ở dưới mức Key Level của cấu trúc này là mức giá đóng cửa ngày hôm qua tại 101'20'8

Khung 4H:

PA: Giá đã 2 lần break trendline kháng cự

MA: MA 200, 50, 100 vẫn bearish; MA 10 đã golden cross MA 20 nhưng tín hiệu bullish vẫn yếu khi chỉ có MA 10 đang trend lên nhưng MA 20 vẫn chưa hướng lên chỉ đang flatten out. Giá đang test kháng cự MA 50.

Ichimoku: Mây kumo đang đi ngang và thu hẹp lại cho thấy sự bearish đang chững lại dần, đường tenkan và kijun đang chuyển từ giảm sang đi ngang dần.

MACD: đang đi từ vùng âm lên