PTKT 07/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 07/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định ngày 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định ngày 4/3/2023

Khung tuần (1W)

Về cấu trúc vẫn như nhận định ngày 4/3/2023

Khung ngày (1D)

Cấu trúc: Giá đã phá cấu trúc giảm vào ngày thứ Sáu 3/3 tuần rồi, tuy nhiên vẫn chưa hình thành HH, HL để tăng đẹp

MA:

MA 200: giá break MA 200 vào 23/1 và thứ năm tuần trước (2/3) thì test MA 200 rồi tăng tới ngày hôm nay. MA 200 đang có dấu hiệu đi ngang dần sau năm 2022 giảm.

MA 100: đang hướng lên, chuẩn bị golden cross MA 200

MA 50: đang hướng lên, đã golden cross MA 200 vào hôm 31/1

Tuy nhiên, bộ MA 10 và MA 20 lại đang cho tín hiệu bearish khi đã death cross vào ngày 22/2; MA 20 đang hướng xuống, MA 10 đang ngóc lên tí sau mấy ngày tăng vừa qua

Tương đối mà nói thì các chỉ báo MA đối với SPX cho thấy: dài hạn (khoảng khoảng 6 tháng - 1 năm) đang chuyển từ bear sang bull, trung hạn (khoảng khoảng 2-3 tháng) đang bullish, ngắn hạn (khoảng khoảng 1-2 tuần) vẫn đang bearish (bearish theo kiểu điều chỉnh).

Ichimoku:

Mây kumo vẫn cho tín hiệu bullish, giá nhận hỗ trợ mây khá tốt khi ngày 2/3 rồi nhận hỗ trợ mây mỏng bật lên

Mặc dù vậy thì đã có TK death cross, không loại trừ khả năng giá sẽ chỉnh về vùng mây kumo hỗ trợ rồi mới tăng tiếp, một phần là để tạo cấu trúc tăng HH HL

Các dự án crypto có vẻ vừa coi chart SPX vừa ra timeline ra sản phẩm mới hay sao mà đều căn cuối tháng 3, đầu tháng 4 :)

Khung 1H

Một số khu vực hỗ trợ, kháng cự trên khung 1H

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!