PTKT 07/03/2023: Bitcoin BTC

PTKT 07/03/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định 4/3/2023

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định 4/3/2023

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm

Khối OB hỗ trợ: 21300, 21900

Giá đang test vùng hỗ trợ mây kumo

RSI đã cool off kha khá, đang xuất hiện phân kỳ ẩn tăng giá

Tuy nhiên MACD không được đẹp, đang đi từ vùng dương xuống vùng âm

Khả năng BTC còn bị ghìm xuống chưa cho tăng được như SPX

Khung 1H

Giá đã test khối OB 1H rồi bật lên nhưng vẫn chưa về vùng hỗ trợ OB trên khung ngày

1 số khu vực kháng cự tiềm năng: 22716 - 22999 và 23409 - 23559