PTKT 04/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500, tiếp tục những sự trùng hợp với lịch sử

PTKT 04/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500, tiếp tục những sự trùng hợp với lịch sử

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung năm (12M)

Cấu trúc chính: tăng nhưng đang xuất hiện phân kỳ RSI giảm giá

Tính từ năm 2003 thì hiện tại có vẻ vẫn đang trong sóng 3 Elliot. Hi vọng là giá có thể vươn tiếp lên mức kháng cự Fibo 3.618 tiếp theo ở mức 5700

Chứ tầm này mà crash giống 1929 thì kinh khủng lắm

Nhìn lại lịch sử thì thấy có vẻ các đợt tăng giảm, điều chỉnh, cấu trúc thị trường khá hài hoà với những diễn biến lịch sử (big news)

Mọi thứ cũng khá trùng khớp với diễn biến lãi suất (link)

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm, giá cần đóng nến tháng trên Key Level 3974.5 để phá cấu trúc này

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm, KL 4280.75

Cấu trúc phụ: tăng

Tuần rồi giá tiêp cận hỗ trợ Fibo 0.618 và hợp lưu hỗ trợ OB khung tuần rồi bật lên.

Khung ngày (1D)

Giá đã phá cấu trúc giảm vào ngày thứ 6 hôm qua, tuy nhiên cần tạo được HH, HL thì mới hình thành cấu trúc tăng trên khung ngày.

Khung 1H

Giá đang tiến tới vùng cản hợp lưu của khối OB 4075.25 - 4090.5.

Khung 5 phút (5m)

Có thể xuống khung nhỏ là khung 5 phút bật các chỉ báo MA lên để theo dõi momentum của giá

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!