PTKT 04/03/2023: Bitcoin BTC

PTKT 04/03/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Khung năm (12M)

Cấu trúc: tăng, key level là ngưỡng 3691.86

Các ngưỡng Fibo thoái lui quan trọng: Fibo 0.382: 17600 (đầu năm nay giá test xong bật lên), Fibo 0.5: 13060, Fibo 0.618: 9690; Fibo 0.786: 6340

Nến năm ngoài 2022 đóng bao phủ giảm, nến năm 2021 trở thành khối OB giảm giá (vùng kháng cự tiềm năng) với biên độ 27678 - 69000

Khung tháng (M)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm tới tháng 1/2023 thì bị phá vỡ tuy nhiên giá cần tạo HH HL để xác nhận xu hướng tăng hình thành

Vùng OB tăng giá hỗ trợ là vùng 15460 - 21478

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm, key level 24316. Giá cần đóng nến tuần trên mức này để phá vỡ cấu trúc giảm chính (giá BTC trên chart CME đã phá vỡ cấu trúc giảm chính này rồi và đang trong cấu trúc tăng chính trên khung tuần)

Cấu trúc phụ: tăng, key level 21789.8

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: tăng, KL 21630

Khối OB hỗ trợ: 21300 - 21900

Khung 1H

Chart BTCUSDTPERP trên Binance

Kháng cự BB (Breaker Block) 23008 - 23209

Hỗ trợ 21485 - 21887 OB hợp lưu với Key Level khung tuần và Fibo 0.886 và Trendline

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!