PTKT 02/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

PTKT 02/03/2023: Giá trái phiếu CP Mỹ kỳ hạn 2 năm

Mã chart Tradingview: ZT1! (2-year T-note futures trên sàn CBOT)

Do giá trái phiếu (hay còn gọi là inverted yield) tỷ lệ nghịch với lãi suất nên giá trái phiếu tỷ lệ thuận với các tài sản rủi ro (chứng, coin)

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định trước

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định trước

Khung ngày (1D)

Gap ngày đầu tháng hôm qua đã bị lấp nên đã không có được BoS như đề cập ngày hôm qua.

Cấu trúc chính: giảm

Nhìn lại diễn biến hôm qua thì thấy giá gap lên test cản OB khung ngày rồi giảm

Khung 4H

MA: MA 20, 50, 100, 200 cho thấy xu hướng giảm. MA 10 đã golden cross MA 20 ngày hôm qua khi có cú gap đầu tháng nhưng tín hiệu bullish này vẫn còn nhỏ so với các tín hiệu bearish. Những ai bullish mình nghĩ nên đợi thêm.

Ichimoku: vẫn bearish do giá vẫn nằm dưới mây kumo. Nhưng giống như bên MA, chỉ báo cũng cho 1 số tín hiệu bullish hơn mặc dù nhỏ: tenkan và kijun đang đi ngang, tenkan đã golden cross kijun ngày hôm qua. Khả năng giá sẽ test vùng mây kumo.