PTKT 02/03/2023: Chỉ số sức mạnh đồng Đô-la DXY

PTKT 02/03/2023: Chỉ số sức mạnh đồng Đô-la DXY

Mã chart Tradingview: DX1! (US dollar index futures trên sàn ICEUS)

Chỉ số này cho thấy sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền khác là EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF (chi tiết)

Khung tháng (1M)

Vẫn như nhận định trước

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định trước

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: tăng

Giá có vẻ đang hướng tới khối cản OB 105.995 - 106.820

Ở dưới có khối OB hỗ trợ 103.685 - 104.02 ngay gần Key Level khung ngày luôn

Khung 4H:

MA:

MA 200 (đường màu đỏ) đang có dấu hiệu vòng dần lên sau giai đoạn giảm liên tục từ đầu tháng 11

MA 50 và MA 100 bullish, giá test vùng hỗ trợ giữa 2 đường này ngày hôm qua

Tuy nhiên MA 10 và MA 20 lại đang có tín hiệu bearish, MA 10 đã death cross MA 20 hôm qua (khả năng là vì cú gap lên của giá trái phiếu) nên khả năng DXY chưa tăng luôn được mà sẽ dập dờn tích luỹ thêm.

Ichimoku: giá vẫn nằm trên mây kumo, hôm qua đã giảm xuống test mây kumo hỗ trợ rồi bật lên. Tenkan đã cắt xuống dưới Kijun, 2 đường mây senkou A và senkou B cũng đang đi ngang và có dấu hiệu sát lại với nhau nên khả năng DXY cũng chưa tăng luôn được.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!