PTKT 02/03/2023: Bitcoin BTC

PTKT 02/03/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng, key level của cấu trúc tăng dài hạn này đang ở mức 3411

Cấu trúc phụ: giảm từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2023 thì bị phá vỡ sau khi xuất hiện ChoCh (Change of Character) tại mức 20500. Tuy nhiên vẫn chưa hình thành cấu trúc tăng do chưa tạo được đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy cũ.

Sau khi tháng 1 đóng nến bao phủ tăng giá thì tháng 2 giá đóng Doji. Tháng 2 là một tháng tranh chấp rất quyết liệt giữa phe bò và phe gấu như chúng ta đã thấy.

So với các thị trường khác thì hiện tại BTC cũng khoẻ hơn khi tháng 2 rồi nhiều thị trường đóng nến giảm. Nếu nhìn kỹ thì Doji của tháng 2 BTC vẫn là nến tăng mặc dù tăng rất nhỏ.

SPX:

Vàng:

EURUSD:

Chứng khoán Hong Kong

Nhìn chung thì việc phe bò BTC đang chống lại yếu tố vĩ mô (lãi suất và DXY đều đang tăng) cũng không phải là điều tốt lắm khi trade vì sẽ làm diễn biến giá đặc biệt trong khung ngắn biến động rất mạnh và chủ yếu là đi ngang ngang (choppy).

Khung tuần (1W)

Vẫn như nhận định cũ ngày 27/2

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: tăng

Giá vẫn đang test vùng Imblance hỗ trợ

Cấu trúc phụ: không rõ ràng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Đối với BTC mình vẫn muốn chờ giá lấp xong Imblance hiện tại là vùng 22330 - 23340 rồi về test khối OB hỗ trợ 21300 - 21900 mới dám tính long lên nếu có đủ tín hiệu hình thành trend tăng trên khung 4H hoặc 1H. Còn nếu giá đóng nến ngày dưới Key Level 21600 thì canh short thôi.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!