PTKT 01/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

PTKT 01/03/2023: Chỉ số chứng khoán Mỹ SPX S&P 500

Mã chart Tradingview: ES1!

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm, giá vẫn chưa đóng được nến tháng trên key level 3974.5 để phá vỡ cấu trúc giảm phụ.

Mặc dù trong tháng 2 rồi và tháng 12 năm ngoái đã có râu nến lên trên mức này

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng, key level của cấu trúc này ở mức 3868.25

Nến tuần trước đóng giảm khá mạnh, gần giống nến marubozu giảm giá. Ngày thứ 2 và đầu ngày thứ 3 giá có hồi lên tạo râu trên của nến tuần hiện tại như hình.

Khung ngày (1D)

Cấu trúc chính: giảm, hôm qua giá mới tạo đáy mới của cấu trúc này

Phía dưới có 2 vùng thanh khoản tiềm năng là 3868.25 và 3788.5. Hiện giá có vẻ đang gom đơn trong khối OB kháng cự khung ngày ở vùng 3977 - 4024.75.