Nhận tới 3500 USDT Bonus từ Bybit trong tháng 1/2022

Nhận tới 3500 USDT Bonus từ Bybit trong tháng 1/2022

Thể lệ:

 • 7:00AM, 04/01/2022 - 6:59AM, 01/02/2022 (giờ VN)
 • Chỉ dành cho những ai chưa từng nạp tiền vào Bybit
 • Link tham dự

Giải thưởng:

 • Level 1:

  • Nạp từ $100 trở lên và mua bất kỳ coin nào trên Bybit
  • Giải thưởng: mỗi tuần sẽ có 10 traders may mắn trúng thưởng 1 ETH
 • Level 2:

  • Nạp từ $500 trở lên trong 7 ngày từ ngày đăng ký tài khoản Bybit
  • Giải thưởng:
   • Nạp từ $500 trở lên sẽ được 17.5 USDT Bonus
   • Nạp từ $10,000 trở lên sẽ được 350 USDT Bonus
   • Nạp từ $100,000 trở lên sẽ được 3,500 USDT Bonus
 • Level 3:

  • Giao dịch với khối lượng từ $100 trở lên trong 7 ngày từ ngày đăng ký tài khoản Bybit
  • Giải thưởng: mỗi tuần sẽ có 1 trader may mắn trúng thưởng 1 BTC

Lưu ý:

 • Người dùng cần phải giữ tiền trong tài khoản Bybit cho tới khi nhận thưởng
 • Tiền nạp hợp lệ không bao gồm coin chuyển từ các tài khoản Bybit khác hoặc bonus hay coupon của Bybit
 • Bybit Bonus chỉ được sử dụng để giao dịch Futures, không được sử dụng để giao dịch Spot
 • Người dùng trúng giải sẽ nhận được giải thưởng của mình trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình
 • Do biến động tỷ giá giữa USDT và USD, khuyến nghị các bạn tham gia nên nạp hơn số tiền yêu cầu khoảng 1-2%

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!