Làm nhiệm vụ để nhận 100 USDT bonus và 50% APY booster từ Bybit

Làm nhiệm vụ để nhận 100 USDT bonus và 50% APY booster từ Bybit

CÁC BƯỚC THAM DỰ

GIẢI THÍCH DỄ HIỂU

Nhiệm vụ 1:

 • Hoàn thành 1 giao dịch spot
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $20,000
 • Phần thưởng: $5 trả bằng SHIB

Nhiệm vụ 2:

 • Chỉ cần sử dụng ByFi Flexible Staking
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $50,000
 • Phần thưởng: tăng lợi suất thêm 20% APY trong 3 ngày (tối đa 50 USDT)

Nhiệm vụ 3:

 • Stake trên $1,000 vào ByFi Flexible Staking
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $100,000
 • Phần thưởng: tăng lợi suất thêm 50% APY trong 3 ngày (tối đa 50 USDT)

Nhiệm vụ 4:

 • Hoàn thành 3 giao dịch spot
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $200,000
 • Phần thưởng: $10 trả bằng SHIB

Nhiệm vụ 5:

 • KLGD spot trên $10,000
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $400,000
 • Phần thưởng: 20 USDT Bonus

Nhiệm vụ 6:

 • Mời 1 người bạn đăng ký và nạp tiền vào Bybit thông qua referral link của bạn:
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $700,000
 • Phần thưởng: Voucher giảm giá 15%

Nhiệm vụ 7:

 • Mời 2 người bạn đăng ký và nạp tiền vào Bybit thông qua referral link của bạn:
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $1,000,000
 • Phần thưởng: 50 USDT Bonus

Nhiệm vụ 8:

 • Mời 3 người bạn đăng ký và nạp tiền vào Bybit thông qua referral link của bạn:
 • Tổng KLGD (spot + futures) trên $1,500,000
 • Phần thưởng: 100 USDT Bonus

Hoàn thành cả 8 nhiệm vụ trên sẽ được vé xổ số cho bạn cơ hội trúng:

 • 1 xe Tesla
 • 1 iPhone 13
 • Nhiều Amazon Gift Cards
 • USDT Bonus
 • Và nhiều phần thưởng khác

THỜI GIAN

 • Làm nhiệm vụ và claim phần thưởng: 17:00, 22/12/2021 tới 17:00, 12/01/2022
 • Rút thăm trúng quà to: 18:00, 12/01/2022 tới 18:00, 19/01/2022

LƯU Ý

 • Tổng KLGD = KLGD spot x 4 + KLGD futures
 • Đối với Nhiệm vụ 2 và 3, cần phải stake ít nhất 1 tiếng trở lên
 • Đối với Nhiệm vụ 6, 7 và 8, người bạn được mời có thể nạp bao nhiêu tiền cũng được (không yêu cầu nạp tối thiểu bao nhiêu tiền)
 • Đối với nhiệm vụ 7 và 8, bonus có thể được sử dụng làm ký quỹ (margin) để trade futures, phần lãi có thể được rút
 • KLGD bằng tài khoản phụ (sub-account) và API sẽ không được tính

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!