Hướng dẫn tham gia $PSY IEO trên FTX

Hướng dẫn tham gia $PSY IEO trên FTX

Đôi nét về PsyOptions

 • Giao thức cho phép tạo lập và giao dịch quyền chọn (options) cho bất cứ loại tài sản nào trên Solana
 • Đã nhận được đầu tư 3.5 triệu USD từ Alameda Research và các quỹ đầu tư khác
 • Chiến thắng Solana Ignation Hackathon
 • Sản phẩm đã đi vào hoạt động với TVL hơn 100 triệu USD ở thời điểm 05/01/2022

Thể lệ IEO

 1. Thời điểm bán token: 20:00 - 21:00 ngày 18/01/2022 (giờ Việt Nam)
 2. Phương thức IEO: stake FTT để nhận vé; trong các vé sẽ chỉ có 2000 vé được quyền mua; mỗi vé nếu được quyền mua sẽ nhận được 5000 $PSY
 3. Mỗi người có thể trúng nhiều vé hoặc cũng có thể không trúng vé nào. Càng nắm giữ nhiều FTT thì xác suất mua được $PSY càng cao.

Các bước tham gia

 1. Đăng ký tài khoản FTX và hoàn thành KYC cấp độ 2. Do hiện nay lượng đăng ký mới đối với FTX rất nhiều và KYC team của FTX đang quá tải, nên bất kỳ tài khoản nào đăng ký sau 20:00 ngày 11/01/2022 sẽ không được đảm bảo tham gia Chương trình.
 2. Mua và stake FTT ít nhất 24 giờ trước thời điểm bán token. Do thời điểm bán token sẽ bắt đầu vào 20:00 ngày 18/01/2022 nên bạn cần phải nắm giữ đủ lượng FTT cần thiết trước 20:00 ngày 17/01/2022
 3. Chỉ cần stake đủ FTT bạn sẽ có vé tham dự IEO. Sau 24h bạn có thể check lượng vé bạn được phát tại trang này: ftx.com/psyoptions-ieo
  • ≥ 150: 1 vé
  • ≥ 290: 2 vé
  • ≥ 420: 3 vé
  • ≥ 540: 4 vé
  • ≥ 650: 5 vé
  • ≥ 750: 6 vé
 4. Tuy nhiên, không phải cứ có vé là được mua token. Chỉ có 2000 vé được chấp nhận và mỗi vé này sẽ được mua 5000 $PSY.
  • Giá mua $PSY đối với mỗi vé tối thiểu là $500 (tương ứng với $500/5000 = $0.1 mỗi $PSY)
  • Giá mua $PSY đối với mỗi vé tối đa là $600 và 5 FTT
  • Những người có vé sẽ tham gia trả giá trong khoảng giá trên vào thời điểm bán token, 20:00 - 21:00 ngày 18/01/2022 (giờ Việt Nam)
  • Những người trả giá cao nhất sẽ được quyền mua. Trong trường hợp có hơn 2000 vé đều đặt giá tối đa là $600 và 5 FTT thì FTX sẽ phân bổ quyền mua ngẫu nhiên giữa những vé này
  • Phân bổ token sẽ được tính toán và tổng kết trong vài tiếng sau 21:00 ngày 18/01/2022
  • Nếu bạn không giành được suất mua, tiền đấu giá của bạn sẽ được hoàn trả
  • Nếu bạn giành được suất mua và chi trả bằng FTT nhưng lượng FTT này không được sử dụng hết để mua tokens thì lượng FTT dôi ra sẽ được đốt (burn) để giảm nguồn cung FTT.

Tham khảo

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!