Hướng dẫn nhận tài khoản Closed Beta Spot On Chain

Hướng dẫn nhận tài khoản Closed Beta Spot On Chain

Lợi ích của tài khoản Closed Beta Spot On Chain:

  • Tạo alert về các đối tượng phân tích

  • Xây dựng visualizer cho việc phân tích trực quan hơn

  • Gắn thẻ các đối tượng phân tích để theo dõi lâu dài

  • Tham gia vào chương trình Referral

  • Tăng cơ hội nhận airdrop

Hướng dẫn lấy tài khoản Closed Beta Spot On Chain:

  1. Đăng ký tài khoản 1 trong 4 sàn sau bằng link của team MrCoin:

  2. Hoàn thành KYC

  3. Gửi ảnh chụp màn hình đã KYC và UID (mã người dùng) cho admin trên Telegram: @therealmrcoin

Bên cạnh tài khoản Spot On Chain thì khi đăng ký các tài khoản sàn giao dịch theo link của team MrCoin, bạn sẽ nhận được những khuyến mãi và event riêng biệt dành cho cộng đồng MrCoin trong tương lai.