2023.03.04

Giai đoạn từ 1929 tới 1941 (trùng hợp thay, 12 năm = 3 chu kỳ 4 năm) là giai đoạn khó khăn nhất. Thị trường điều chỉnh giảm dài hạn, tài sản mọi người đa phần là mất, đầu tư gì cũng thiệt hại. Kinh tế suy thoái, mọi người không có việc làm, hoặc chỉ đủ sống qua ngày. Rồi chiến tranh tới, tính mạng còn khó giữ.

Mọi thứ diễn ra ko chỉ ở nước Mỹ mà trên quy mô toàn cầu.

Nhìn lại giai đoạn này thì chỉ có những gia đình có đủ nguồn lực để sống ở một nơi an toàn trên thế giới trong 12-13 năm (ví dụ: Thuỵ Sĩ) là có thể chắc chắn về an ninh tài chính và an toàn cá nhân.

Nhưng cất trữ tài sản ở đâu?

Trùng hợp thay, thời kỳ này chỉ có giá vàng là ổn định và tăng.

Hiện tại cũng có khá nhiều tin tức về việc 1 số nước lớn gom vàng nhưng sự thật là Trung Quốc đã gom vàng liên tục trong 20 năm nay.

Dự trữ vàng TQ

tradingeconomics.com

Mỹ thì ngược lại...

tradingeconomics.com

Tài sản liệu có đang được chuyển sang phương Đông để hình thành 1 trật tự mới (giống như việc trung tâm được chuyển từ châu Âu sang Mỹ ngày xửa ngày xưa)...

Columbus' Confusion About the New World | Travel| Smithsonian Magazine

UN Divides the World into 10 Regional Groupings: June 2011

Còn Bitcoin thì sao? Bitcoin đóng vai trò gì trong game này?

Satoshi Nakamoto chắc chắn không đơn thuần tạo ra Bitcoin để kiếm nhiều tiền pháp định hơn như các dự án làm Altcoin hiện tại.

Did you find this article valuable?

Support MrCoin by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!